Závazná přihláška na událost

Nedílnou součástí závazné přihlášky je: fotokopie průkazu zdravotní pojišťovny. Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte bude předáno provozovateli tábora v den nástupu na tábor (nesmí být starší jak 1den před nástupem na tábor - dokument Vám zašleme v registračním emailu). 9. Turnus.

Informace o platbě

Převodem / Benefit kartou
Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby centrum HOPA HOPA zpracovalo mé osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000/Sb.